NattDuellen Mega


Funktionsbeskrivning Manual

Nattduellen Mega fungerar som i Mästarnas mästare men med följande skillnad:
Den har fyra sensorer, en för varje hand. När alla händer har placerats på bordet startar spelet automatiskt. Efter en slumpartat tid (5 - 16s), slocknar en av av lamporna. Reaktionstiden mäts
och visas på displayer, framför båda spelarna.
När ingen spelar aktiveras ett "demoläge" som ser riktigt coolt ut. Om du har kunskap i programmering så finns programvara till Nattduellen Mega,
hör av dig till:
swetronic@bahnhof.se

Det finns en knapp på ena sidan som har två funktioner:

  • *  Ett kort tryck på knappen (mindre än 2s) visar senaste resultatet, reaktionstid och
        vilken lampa som slocknat.

  • *  Ett långt tryck på knappen (mer än 2s) stänger av spelet.